Stre­fa rodzica

Dzień mamy

2019 r

Zaję­cia z samo­obro­ny KRAV MAGA

2018 r

Warsz­ta­ty w Muzeum Etnograficznym

2018 r

Ubie­ra­nie choinki

2018 r

Lek­cja świą­tecz­na w bibliotece

2018 r

Stu­le­cie odzy­ska­nia przez Pol­skę Niepodległości

2018 r

Zaję­cia z samo­obro­ny KRAV MAGA

2018 r

Zaba­wy w sal­ce fitness

2018 r

Wiel­ka Lek­cja Montessori

25.10.2018 r

Zie­lo­na Szko­ła w Gore­niu,
warsz­ta­ty pie­cze­nia bułe­czek i ognisko

22.10.2018 r

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

729 767 869